Számológépek a hétköznapokban...

Matematikai feladatok megoldásához ma már mindenki használ számológépet. Az első zsebszámológépet a HP-65-öt a Hewlett-Packard elektronikai cég készítette, és 1971-ben dobta piacra.

Matematikai feladatok megoldásához ma már mindenki használ számológépet. Az első zsebszámológépet a HP-65-öt a Hewlett-Packard elektronikai cég készítette, és 1971-ben dobta piacra. A számológép és zsebszámológép működési elve alapvetően egyezik a számítógépekével. A számológép, akkor is hasznos, ha nincs nehézségünk a számolással, akár a diszkalkulia sem nagy probléma. Egy Citizen számológép mindig, mindenhol kisegít. A számológép segíti és gyorsítja a számolással járó napi feladatokat. A digitális korban már mindenhol számológépek vannak körülöttünk.

Csak néhány vállalat fejleszt számológépet. Ezek közé tartozik a Sharp. Az asztali számológép bemutatása óta a Sharp a számológép-gyártás vezetője lett. Remek tervezés, fejlett funkciók és forradalmasító technológiák tették a Sharp számológépeket világszerte első számúvá. Sharp zsebszámológépek, alapfunkciós számológépek, Sharp asztali számológépek, szalagos számológépek, tudományos számológépek, grafikon megjelenítésére is alkalmas számológépek és könyvelésre alkalmas számológépek bőséges választéka áll az Ön rendelkezésére.

A számológépet nem tanácsos gyakran váltogatni, mivel ha az egyik számológépet megszokjuk, nehéz lesz egy új típusra váltani így célszerű, mindig ugyanazt a számológépet használni. A számológépek gyártói szerencsénkre sok dolgot egységesen jelölnek. Számos számológépen, a tizedesvessző helyén tizedespontot látunk. Ez azért van, mert csak mi, magyarok használjuk a vesszőt az egész-rész és a törtrész elválasztásához. Az első és legfontosabb dolog, amit megtehetsz, hogy olvasd el a számológéphez adott ismertetőt.

A számolás lépéseinél kialakultak bizonyos szabályok. A szabályokat a zsebszámológépek egy része ismeri, a másik része nem. A legfontosabb szabály az, hogy a műveleteket balról jobbra haladva olvassuk és számoljuk ki. A szabálytól eltérünk akkor, ha nem egyforma rangú műveleteket végzünk el. Az összeadás és a kivonás alacsonyabb rangú, mint a szorzás és az osztás. Ez azt jelenti, hogy ha egy kifejezésben van összeadás és szorzás is, akkor hiába van előbb az összeadás, mint a szorzás, mégis először a szorzást kell elvégezni. A sorrendet meghatározó jel is van: ez a zárójel. A matematikai szabályok szerint legelőször a zárójelben lévő feladatokat kell elvégezni, és az után a többit.

Összefoglalva tehát, a matematikai számítások sorrendje a következő:

• zárójeles műveletek elvégzése először

• szorzás és osztás (multiplikatív műveletek)

• összeadás és kivonás (additív műveletek)

• balról jobbra haladás.

A múlt század közepén Charles Babbage angol matematikus döbbent rá arra elsőként, hogy célszerű lenne, ha a számítások közben részeredményeket is  tudnánk tárolni . A számológép memóriája lett ez a tároló.

Bonyolult számítások elvégzéséhez szükség lehet trigonometrikus, statisztikai, pénzügyi és egyéb komplex matematikai műveletek megbízható eredményeinek gyors interpretálására. A fejlettebb tudományos számológépek már képesek grafikus függvények megjelenítésére is. Ezek a modellek többnyire már programozhatóak. A tudományos számológépek programjai között megtalálhatók az algebrai egyenletek megoldására, a pénzügyi számításokra alkalmas függvények. Ezek a  gépek már tíz-tizenkét karakterig tudnak számolni, illetve a  legnagyobb pontossággal adják meg a törtek tizedes alakban számított értékét. A legtöbb tudományos számológép képes műveletek elvégzésére és átváltásokra a kettes, nyolcas, tízes és hexadecimális számrendszerekben. A többsoros vagy pontmátrix képernyőn már úgy írhatjuk be a képleteket mintha papírra vetnénk azokat. A Sharp innovációja az advanced D.A.L. (magyarul: közvetlen algebrai beviteli logika). Ennek a technológiájának köszönhető, hogy a képleteket a matematikai szabályok szerint balról jobbra haladva lehet bevinni, majd a Sharp tudományos számológép kiértékeli azokat és szintaktikai helyesség esetén, kiírja a végeredményt.

Kommentek
  1. Én